Nyheter

Snart dags för Mag- och tarmförbundets kongress

Den 21-22 oktober är det dags för Mag- och tarmförbundets kongress.

Kongressen som hålls vart tredje år är förbundets högsta beslutande organ och samlar ombud från alla våra föreningar över hela landet. Bland annat skall ny styrelse skall väljas, föregående kongressperiod redovisas och verksamhetsinriktning för de kommande åren sättas.

De kongressombud och gäster som ska till kongressen anmäler sig här.