Nyheter

Störningar i tjocktarmens förmåga att ta upp vatten kan orsaka kronisk diarré

Andreas Münch, överläkare vid Mag-tarmmedicinska kliniken vid Linköpings Universitetssjukhus, tilldelas Mag-Tarmfondens stora stipendium i samband med Svenska Gastrodagarna i Göteborg den 18 maj för sin forskning kring mekanismer bakom kronisk diarré.

Andreas Münchs forskargrupp gjorde nyligen en förvånande upptäckt i en liten pilotstudie där vävnadsprover från patienter med så kallad mikroskopisk kolit undersöktes. Man fann en uttalad nedreglering av de kanaler i cellerna som transporterar vatten över tarmväggen. Detta skulle kunna innebära att mikroskopisk kolit, och kanske även andra typer av diarré, inte orsakas av läckage av vatten ut i tarmen som man tidigare trott utan snarare en oförmåga att ta upp det vatten som finns i tarmen.

– Jag är väldigt tacksam att få ta emot priset och känner stor glädje över att man tror på mina idéer och upplägget av projektet. Min förhoppning är att projektet kommer att leda till ny förståelse och förklaring till hur diarré uppstår vid vissa mag- och tarmsjukdomar, i första hand mikroskopisk kolit men även andra funktionella diarrésjukdomar som t.ex. IBS. Det gäller att bevisa om nedreglering av så kallade aquaporiner (vattenkanaler) i tjocktarmens slemhinna kan förklara uppkomsten av diarré. På sikt vore det en dröm om man hittar något läkemedel som uppreglerar aquaporiner i tarmen och därmed motverkar diarrén, säger Andreas Munch.

Hans Törnblom, Mag-tarmfondens ordförande, är glad över att återigen kunna dela ut stöd till svensk forskning.

– Tack vare generösa donationer från allmänhet och företag kan vi i år dela ut sammanlagt 600 000 kronor till forskning på mag-tarmkanalens sjukdomar. Vi har nu etablerat 90-konto vilket underlättar för bidragsgivare och vi hoppas därmed att fonden ska kunna växa ytterligare i framtiden, säger Hans Törnblom.

 

Om Svenska Gastrodagarna

Svenska Gastrodagarna, den 17-19 maj 2017, arrangeras av SGF (Svensk Gastroenterologisk Förening) i samarbete med SEGP (Svensk förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal). Kongressen är Sveriges största vetenskapliga möte för mag-tarmmedicin och samlar alla typer av vårdpersonal och forskare som arbetar med sjukdomar mag-tarmkanal, lever och bukspottskörtel.

Om Mag-Tarmfonden

Mag-Tarmfonden är en ung forskningsfond driven av Svensk Gastroenterologisk Förening och Mag- och tarmförbundet med stöd från donationer från allmänheten och hälso- och sjukvårdsföretag. Föreningen delar årligen ut cirka en miljon kronor till framstående svensk forskning. Mag-Tarmfondens syfte är att stödja svensk forskning kring mag- och tarmsjukdomar. Forskare söker i öppen konkurrens medel ur fonden och ansökningarna värderas av Mag-Tarmfondens bedömningskommitté. Fonden har två 90-konton, 900475-5 (plusgiro) eller 900-4755 (bankgiro) och är kontrollerad av Svensk Insamlingskontroll. Mer information finns på fondens hemsida: http://magotarm.se/mag-tarmfonden/

 

Mag-Tarmfondens stipendiater 2017

HUVUDSTIPENDIAT

Andreas Munch: 200 000 kr

Aquaporins betydelse vid kronisk diarré.

ÖVRIGA STIPENDIATER

Fredrik Brännström: 80 000 kr

Är behandling av koloncancer jämlik i Sverige? Betydelsen av sociala och demografiska faktorer för risken att bli opererad akut.

Anna Forsberg: 80 000 kr

Koloskopier i Sverige 2001-2013: En totalpopulationsstudie avseende postkoloskopi kolorektal cancer (PCCRC) vid IBD och studie av regionala skillnader i koloskopikvalitet.

Åsa Olsson: 80 000 kr

Att undersöka patienter opererade med gastric bypass i viktreducerande syfte ur kvantitativa, kvalitativa och ekonomiska aspekter. Särskild tonvikt läggs vid handläggningen i slutenvård.

Sean Bennet: 80 000 kr

Bacterial recognition and mucosal crosstalk in the pathogenesis of IBS.

Jonas Wixner: 80 000 kr

Mag-tarmstörningar vid ärftlig transtyretinamyloidos eller Vad kan vi lära av amyloid i magen?

För mer medicinsk information, kontakta: Hans Törnblom, ordförande Mag-Tarmfonden, överläkare, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 070-608 80 79

För pressfrågor, kontakta: Linn Inganäs, kommunikatör, Mag- och tarmförbundet, 
073-642 42 58