Nyheter

Nya tjänster tillsatta i Mag- och tarmförbundet

Två nya tjänster har tillsatts i Mag- och tarmförbundet. Till generalsekreterare har Peter Eneroth utsetts och till kommunikationsansvarig och chefredaktör Linn Inganäs. De tillträder sina nya tjänster den 22 maj.

Peter Eneroth är jurist och beteendevetare med inriktning på personal och organisationsfrågor. Han har tidigare varit förbundets intressepolitiska ombudsman och började sin bana inom organisationen redan 2010 som ombudsman på Mag- och tarmföreningen i Stockholms län. Peter Eneroth efterträder Wictoria Hånell som har varit förbundets kanslichef sedan 2010.

Linn Inganäs har sin bakgrund inom biomedicin och nutrition, och har bland annat arbetat som laboratorieingenjör inom klinisk bakteriologi och som egen företagare inom kommunikation, illustration och grafisk form. Hon har sedan 2015 varit förbundets kommunikatör, men breddar nu sitt ansvarsområde.

– Mag- och tarmförbundet står för ett viktigt perspektiv vad gäller mag- och tarmsjukas rättigheter. En av våra viktigaste uppgifter är att fortsätta utmana idén om hur våra medlemmars livssituation kan förbättras. Peter och Linn utgör tillsammans en bra mix av kompetenser och jag ser fram emot att tillsammans med kansliet, styrelsen och våra ideellt engagerade fortsätta utveckla vår roll i civilsamhället, säger Margareta Röstlund, ordförande för Mag- och tarmförbundet.

Linn Inganäs kommer från och med nummer 3 2017 att ta över chefredaktörskapet för förbundets medlemsmagasin Allt om mage. Hon efterträder nuvarande chefredaktör Wictoria Hånell.