Nyheter

Mängden gluten avgörande för utveckling av celiaki

Det är inte helt klarlagt varför glutenintolerans, celiaki, uppstår. Ny forskning vid Lunds Universitet visar dock att mängden gluten kan vara mer betydande än tidpunkt för glutenintroduktion.

Sverige är ett högriskland för utveckling av celiaki redan i tidig ålder. Det är fortfarande oklart varför glutenintolerans uppstår. Amning, kostvanor, tidpunkt för glutenintroduktion och geografisk hemvist kan ha betydelse. I en ny avhandling från Lunds universitet ingår studier som täcker alla dessa aspekter.

– Våra resultat pekar på att mängden gluten triggar sjukdomen. Vi har också konstaterat att matvanorna bland barnen vi undersökt varierar mellan länder, och att det finns skäl att närmare analysera betydelsen av denna variation. Fördjupade studier kan kanske bidra till att förklara varför svenska barn utvecklar celiaki tidigare än barn i andra länder, berättar Carin Andrén Aronsson, dietist i diabetes- och celiakistudien TEDDY och doktorand vid Lunds universitet, och fortsätter:

– Tidpunkten för glutenintroduktion verkar däremot inte ha någon större betydelse. Vi gjorde en mycket omfattande studie som bekräftar liknande slutsatser från tidigare mindre studier. All forskning i hennes avhandling bygger på små barn med förhöjd genetisk risk för celiaki.

Några av de viktigaste slutsatserna är: Svenska barn som rapporterade ett högt dagligt glutenintag (mer än fem gram) fram till två års ålder hade dubbelt så hög risk att utveckla celiaki jämfört med de barn som åt en mindre mängd.

Risken att utveckla den autoimmunitet som ger upphov till celiaki var störst i Sverige i jämförelse med andra länder i studien (Finland, Tyskland och USA). Resultatet kvarstod efter att ha justerat för några av de viktigaste orsakerna till celiaki.

Amning, tidpunkt för första intag av fast föda samt typ av kost varierade mellan de undersökta länderna. Europeiska barn introducerades först till potatis- och rotfrukter medan amerikanska barn introducerades först till ris- och rotfrukter.

Text: Wictoria Hånell