Nyheter

Studie på endometrios kan ge nya rön även om IBS

Majoriteten av endometriospatienter har även problem med smärtor i mag- och tarmsystemet – ett tillstånd som liknar IBS. Bodil Ohlsson, professor och överläkare vid Skånes Universitetssjukhus, ska i en studie utreda orsakerna till endometriospatienternas tarmsmärtor.

Var tionde svensk kvinna har endometrios – en gynekologisk sjukdom som ger svåra buksmärtor och problem med att bli gravid. En majoritet av kvinnorna med endometrios har också besvär som liknar IBS – mag- och tarmbesvär som ger upphov till bland annat smärtor och diarré eller förstoppning.

– Endometrios ger mag- och tarmbesvär i sig självt. Vi vet ännu inte vad det beror på, men hoppas hitta orsakerna så att vi kan skilja ut det från IBS. Endometriosen ger ju upphov till en inflammation och eventuellt är det den som griper över även i tarmen, säger Bodil Ohlsson i en intervju.

Nya metoder

I ett samarbete med Uppsala universitet pågår nu en studie där runt 100 skånska kvinnor med endometrios är med. Än så länge finns inga resultat att redovisa, men det finns en rad olika teorier som ska utredas. Målet är att utreda vad endometriospatienternas mag- och tarmsmärtor beror på så att man kan skilja ut dem från den stora IBS-gruppen.

Även IBS ingår i Bodil Ohlssons forskning och där tittar hon på nya metoder att undersöka patienterna – till exempel antikroppar, genetiska markörer och bättre undersökningar av tarmens rörlighet.

– Det är viktigt att hitta de äkta IBS-patienterna, nu är det många som samlas under det stora namnet IBS. Vid forskningsstudier upptäcker man att det är väldigt heterogent och att det kan finnas många olika sjukdomar under namnet, säger Bodil Ohlsson.

Omkring 200 000 svenskar lider av endometrios, men vården har än så länge varit väldigt dålig på att upptäcka sjukdomen. Det tar i snitt 7-9 år innan patienterna får en riktig diagnos. Att endometrios uppmärksammats mycket under det senaste året tror Bodil Ohlsson beror på att regeringen har lyft frågan om sjukdomen genom att ge sex miljoner kronor till Socialstyrelsen för att ta fram nationella riktlinjer.

– Tidigare har det ju varit en lågstatussjukdom. Men det är nog också ett led i det allmänna att kvinnor och kvinnors sjukdomar kommit högre upp på agendan och att vi fått mer att säga till om generellt, säger Bodil Ohlsson

Källa: 1177.se