Nyheter

Ny bok tar ett helhetsgrepp på maghälsan

Har man drabbats av IBS eller annat besvär i mag-tarmkanalen är det vanligt att börja med att se över sin kost. Men det är lika viktigt att titta på andra livsstilsfaktorer, inte minst stressnivån i vardagen. ”Långvarig stress påverkar vår maghälsa i allra högsta grad”, konstaterar dietisten och IBS-experten Sofia Antonsson, som i augusti kom ut med sin fjärde bok, ”Magkänsla”.

Boken ”Magkänsla – Handboken för dig med IBS och orolig mage” har Sofia Antonsson skrivit tillsammans med dietisten Jeanette Steijer och fysioterapeuten Beatrice Fröling. Medan de tidigare böckerna till största delen bestått av IBS-vänliga recept är Magkänsla en ren textbok som fungerar som en guide om hur mag-tarmkanalen fungerar.

– I boken tar vi ett helhetsgrepp på magen och tarmen. Vi har sett ett behov av en bok som denna då senare års forskning visat att mag- och tarmfunktionen har betydelse för en stor mängd olika sjukdomstillstånd förutom tidigare kända tarmdiagnoser som exempelvis Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Magen har därför blivit ett hett ämne inom forskningen på senare år, berättar Sofia Antonsson.

Magkänsla är uppdelad i tre delar. Den första beskriver hur mag-tarmkanalen fungerar och vad diagnosen IBS innebär. Del två tar upp kostbehandlingen FODMAP som Sofia tagit till Sverige, medan hela del tre består av information och tips om hur man på olika sätt kan hantera stressen i vardagslivet. Sofia förklarar att långvarig stress är negativt för kroppen på flera sätt. Mag-tarmkanalen kan påverkas vilket kan leda till en orolig mage.

– Det finns en tydlig koppling mellan hjärnan och magen och hormoner, näringsämnen och substanser som påverkar signaleringen mellan dem. Det handlar om en tvåvägskommunikation. En orolig mage påverkar hjärnan och tvärtom, förklarar Sofia Antonsson och fortsätter:

– Stress är ofta förknippat med det hormonella systemet i kroppen och ämnen som adrenalin, noradrenalin, kortisol och serotonin. Många känner igen sig i situationen att man kan behöva tömma tarmen akut när man känner sig rejält stressad och/eller nervös. Har man diagnosen IBS finns också en ökad kommunikation mellan nerver i tarmen och hjärnan vilket kan leda till en ökad smärtkänslighet.

En ond cirkel kan lätt uppstå och är man både stressad och orolig i magen så blir detta ofta en ytterligare stressfaktor i sig. Depression och ångest är också kopplat till exempelvis IBS.

– Det är tydligt att en stor andel av de som har problem med psykisk ohälsa också har problem med magen. Dessutom har stress också en negativ inverkan på tarmbakterierna. Dessa blir färre av stress vilket i sin tur påverkar produktionen av signalsubstansen serotonin, förklarar Sofia Antonsson, som hoppas att informationen, tipsen och råden i Magkänsla ska hjälpa så många som möjligt att komma till rätta med sina magproblem.

– Det hoppas och tror vi på. Att få en helhetsbild av hur magen fungerar är i förlängningen den bästa medicinen, säger Sofia Antonsson. Läs mer om behandling av IBS på: www.bellybalance.se

Text: Wictoria Hånell