Nyheter

Försäkringsskydd vid utlandsresor

Att resa med kroniska mag-tarmsjukdomar kan medföra en del praktiska svårigheter. Vad innehåller egentligen den främmande maten? Finns det toaletter snabbt tillgängliga om det behövs? Och inte minst – vad gör jag om jag blir sjuk på resan?

Reslusten försvinner ju inte nödvändigtvis hos den som drabbas av en kronisk sjukdom, och att ge sig ut och upptäcka nya spännande resmål kan till och med vara viktigt för den personliga livskvaliteten. Men det försäkringsskydd du har om du blir sjuk på din resa är inte alltid mycket att hurra för, och det kan därför vara en god idé att kolla upp försäkringsvillkoren innan du ger dig av på din färd.

Reseförsäkrad kan du vara på flera sätt. Du kan ha en reseförsäkring knuten till det kort du använder för att betala resan, vara försäkrad genom resebolaget du åker med eller via din hemförsäkring. Framförallt den senare brukar vara ganska omfattande och så länge du inte är borta mer än 45 dagar brukar den ge ett fullt tillräckligt skydd för genomsnittsresenären.

Men för personer med kroniska sjukdomar är ingen av dessa tre försäkringstyper särskilt förlåtande, inte ens om du tecknar tilläggsförsäkringar inför din resa. Ofta är nämligen skydden för avbeställning av resa samt vårdkostnader i främmande land knutet till en formulering om akuta sjukdomstillstånd som inte kunnat förutses.

Formuleringen är lömsk och gör att personer som står under pågående behandling för en känd diagnos faller utanför skyddet. Ett akut skov för den som exempelvis står på en kortisonkur för att hålla sin Crohn’s i remission är nämligen att anses som förutsägbart i detta sammanhang! Just denna situation – att ge sig ut på resa under pågående medicinering – är nog inte helt ovanlig bland våra medlemmar.

Mer oklart är om oförutsägbarhetskravet omfattar akuta sjukdomsbesvär som du kan få i din kroniska mag-tarmsjukdom också i de fall då du inte står under pågående behandling. Här beror det lite på hur den exakta formuleringen i villkoren ser ut, men försäkringsbolagen har en tendens att uttrycka sig luddigt för att ge utrymme för – ur deras perspektiv – gynnsamma tolkningar, så det gäller att vara lite uppmärksam.

De ekonomiska konsekvenserna av att reseförsäkringsskyddet på detta sätt utesluter kroniska sjukdomar kan för individen bli ganska allvarliga. Kostnader för akut hemresa och vård i land utanför EU kan snabbt hamna på många 10 000-tals kronor.

Lyckligtvis håller inte försäkringsbolagen alltid stenhårt på ovanstående regler. En del försäkringsbolag är också mer generösa än andra och täcker även befintlig sjukdom om du har varit besvärsfri ett visst antal månader.

Inför din resa bör du i alla fall se över dina försäkringsvillkor och läs särskilt noga skrivningarna om akut påkommen sjukdom. Hos en del bolag kan du också begära att få en medicinsk förhandsbedömning för att kunna väga riskerna mot nöjet att resa. Ett klart besked, också om det är negativt, gör ju att du åtminstone inte behöver slösa bort pengar på att teckna meningslösa tilläggsförsäkringar.

Reser du inom EU är det också viktigt att du har med dig EU-kortet som du lätt beställer från Försäkringskassan. Det ger dig rätt till sjukvård på samma villkor som det aktuella landets egna medborgare.

Däremot täcker kortet inte hemresor med ambulansflyg, och Försäkringskassan rekommenderar därför att du också har en privat reseförsäkring. Och precis som beskrivits ovan är det just sådana privata reseförsäkringar som våra medlemmar med kroniska sjukdomar inte alltid har någon nytta av.

Text: Peter Eneroth

Har du en fråga till vår ombudsman? Maila till: email hidden; JavaScript is required

Mer om förbundets intressepolitiska arbete hittar du här.