Nyheter

Särskilt tandvårdsbidrag för stomiopererade

Vi har tidigare skrivit om det särskilda tandvårdsbidraget (STB) som personer med de inflammatoriska tarmsjukdomarna Crohn’s och ulcerös kolit har rätt till. En följdfråga som vi fått på detta är om personer som fått stomi på grund av sin IBD också har rätt till STB?

Många som stomiopereras blir ju faktiskt av med sina IBD-relaterade symtom och tvistefrågan blir därför om det är symtomen eller själva diagnosen som grundar rätten till STB. Frågan visade sig inte helt enkel att räta ut. Det är tre myndigheter involverade i hanteringen av det särskilda tandvårdsbidraget, och efter att ha varit i kontakt med samtliga går det ändå inte att med hundraprocentig säkerhet säga vad som gäller. I ärlighetens namn förefaller det som att ingen av myndigheterna reflekterat över frågan.

Försäkringskassan, som är tillämpande myndighet, tar dock helt och hållet sikte på diagnosen. Har din läkare ställt diagnosen har du också rätt till STB, stomi eller inte. Socialstyrelsen, som har att tolka regelverket, går också på den linjen, men med en viss brasklapp. De säger att: ”då det inte finns något krav på att läkarintyget skall förnyas vid varje besök eller varje år, detta innebär att patienter som blir friska från sina sjukdomar under en period kan komma att få särskilt tandvårdsbidrag trots att de inte längre har behov av bidraget.”

Denna brasklapp till trots ser det alltså i dagsläget ut som att det finns utrymme i regelverket för att låta stomiopererade omfattas av STB. Har du ett gammalt intyg på din inflammatoriska tarmsjukdom skall den gälla som urkund hos tandvården också efter att du opererats för stomi. Om din tandläkare/tandhygienist anser sig kvalificerad att ha synpunkter på ditt IBD-tillstånd efter stomioperation, så är detta legalt. Tandläkaren skall rätta sig efter den diagnostisering som hälso- och sjukvården gjort.

Text: Peter Eneroth

Har du en fråga till vår ombudsman? Maila till: email hidden; JavaScript is required

Mer om förbundets intressepolitiska arbete hittar du här.