Nyheter

IBD ökar användningen av tandvård

Patienter med IBD använder tandvård i signifikant högre utsträckning än snittbefolkningen.

Patienter som lider av IBD (inflammatorisk tarmsjukdom) söker tandläkarvård i signifikant högre utsträckning än snittbefolkningen. Det kunde svenska forskare visa efter att ha analyserat Försäkringskassans register där över drygt 3 100 patienter med Crohns sjukdom och drygt 2 000 patienter med ulcerös kolit fanns registrerade och jämfört dem med matchade kontroller.

Crohnspatienter är hårdast drabbade och mest tandvård sökte just patienter med Crohns sjukdom. De vanligaste behandlingarna rörde avtagbara proteser, som gjordes i 65 procent högre utsträckning jämfört med snittbefolkningen, fyllningar i framtänderna, 52 procent vanligare, samt endodontisk behandling, 46 procent vanligare.

Patienter med ulcerös kolit sökte också tandvård signifikant mer än snittet. Men för dem var det kliniska undersökningar och fyllningar i hörntänder som var mer framträdande än snittet.

Kvinnor sökte generellt mer tandvård än män, men utnyttjandet av tandvården var ganska skevt fördelat där ett mindre antal individer stod för en relativt stor del av vårdbehovet, både bland patienterna och kontrollerna.

Källa: Tandläkartidningen