Nyheter

Crohns och tandhälsa – magsymtom och tandproblem

Tänderna och hur man mår i munnen har stor betydelse för livskvaliteten och välmåendet. Möt forskaren Annsofi Johannsen som kartlagt samband mellan Crohns sjukdom och munhälsa.

Kostvanorna, både vad och hur ofta man äter, ett försämrat näringsupptag, stress, återkommande inflammationer, medicinering och muntorrhet – faktorerna som kan påverka tandhälsan hos personer med inflammatorisk tarmsjukdom är många.

En av dem som på senare tid uppmärksammat sambanden är Annsofi Johannsen. Hon är legitimerad tandhygienist, universitetslektor och docent i oral vetenskap vid Institutionen för odontologi på Karolinska Institutet. I hennes forskningsprojekt har man undersökt munhälsa kopplat till Crohns sjukdom.

INFLAMMATION GER MER TANDPROBLEM

Annsofi Johannsen menar att sjukdomen i sig inte innebär en ökad risk för karies (hål i tänderna), men konstaterar också att ju svårare inflammatorisk tarmsjukdom och ju mer behandlingar man fått desto sämre ser det ut för tänderna. Personer som har opererats i tarmen har haft mer karies och de har fler lagningar. De som har och har haft mycket inflammationer i tandköttet kan ha en ökad risk för parodontit (tandlossning). Studien visade att personer med Crohns sjukdom hade mer tandköttsinflammation än en kontrollgrupp.

– När man tittar på röntgenbilder och jämför kvinnor och män med Crohns sjukdom så har männen förlorat mer fäste för sina tänder berättar hon. Crohns sjukdom kan uppträda i hela mag-tarmkanalen, inklusive munhålan.

TANDHÄLSAN GÅR ATT PÅVERKA

Annsofi Johannsen önskar att tandvården ingick i riktlinjerna för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom och att det fanns ett mer integrerat samarbete inom vården.

– Munhälsan är viktig att uppmärksamma i samband med att man får sin diagnos, anser hon. Livsstilen och ätmönstret påverkar tänderna. Mer frekventa måltider och koständringar kan göra att risken för karies ökar. Därför är det extra viktigt att sköta sina tänder på ett bra sätt.

Muntorrhet gör att beläggningar på tänderna ligger kvar i munnen och ökar risken för karies. Var tredje person med Crohns sjukdom upplevde muntorrhet vilket är en betydligt högre siffra än i kontrollgruppen. Hos rökare påverkas cirkulationen i munslemhinnan så att man blir mer torr i munnen – och rökningen innebär även en försämring av sjukdomsbilden i stort.

– Det går att påverka sin tandhälsa, poängterar Annsofi Johannsen. Medvetenhet och kunskap kring munhygien är en viktig grund. Bra munhygienvanor innebär att borsta tänderna två gånger per dag och göra rent emellan tänderna. Fluor och andra individuellt anpassade åtgärder ska man diskutera med sin tandläkare eller tandhygienist. Det är också viktigt med tobaksstopp och att man besöker tandvården regelbundet.

– Våra studier visar i stort att skillnaderna i munhälsa hos patienter med Crohns sjukdom och kontrollgruppen var små, avslutar Annsofi Johannsen.

Text: Kajsa Asp Jonson