Nyheter

Handikappersättning för fettreducerad kost

Rätt sorts fett i lagom mängd är en nödvändighet för att kroppen ska fungera bra. För den som på grund av en sjukdom måste äta fettreducerat innebär situationen därför inte sällan en dubbel problematik; dels försvinner hälsofördelarna av de nödvändiga fetterna, dels kan kosthållningen bli avsevärt dyrare.

Den merkostnad som orsakas av att du måste köpa fettsnål mat kan du få ersättning för inom ramen för handikappersättningen. Tidigare beviljade Försäkringskassan ersättning för fettreducerad kost schablonmässigt enligt en referensmall (en s.k. ”matkasse”) som togs fram av Konsumentverket. För ett par år sedan fastslog dock myndigheten i fråga att alla mår bra av att äta mindre fett, framförallt genom att få in mer grönsaker, baljväxter och rotfrukter på menyn. Som säkert många av er direkt inser så tar denna rekommendation inte direkt hänsyn till den som är mag-tarmsjuk. Selleri, svamp, bönor, ärtor m.m kan vara direkt olämpliga att äta.

Det finns alltså numera inte någon skillnad i Konsumentverkets kostrekommendationer vad gäller fettintag mellan friska och tarmsjuka personer och därmed heller ingen grund att som tidigare generellt medge ersättning för fettreducerad specialkost. Den principiella möjligheten till merkostnadsersättning finns däremot kvar. Precis som tidigare måste nämligen Försäkringskassan i sin bedömning beakta samtliga merkostnader som en funktionsnedsättning medför (fastslaget genom Högsta förvaltningsdomstolens praxis, se RÅ 2008 ref. 27). Varken lagstiftning eller praxis har alltså ändrats, utan det som ställt till det för en del av våra medlemmar som fått indragen merkostnadsersättning eller avslag på sin ansökan är att ett krav på att bevisa merkostnader i praktiken tillkommit.

Merkostnadsansökan består nu av två ganska betungande moment. För det första måste kopplingen mellan din sjukdom och merkostnaden vara tydlig. Detta kan delvis styrkas genom intyg från läkare där denne ordinerar dig att äta fettreducerad kost på grund av din sjukdom. Men är det tillräckligt? Sannolikt inte. När Försäkringskassan bedömer ditt ärende kan de ju hävda – precis som Konsumentverket rekommenderar – att du ska äta mer billiga grönsaker för att reducera fettet från din meny. Då skulle alltså intyget behöva kompletteras med en förklaring att du heller inte kan äta vissa vegetabilier. Kan du få din gastroläkare att göra så?

För det andra måste du kunna styrka att du verkligen har en merkostnad för fettreducerad mat. Ett första steg skulle kunna vara att föra noggrann meny över vad du äter dag för dag under en månads tid samt hur mycket den maten kostar. Då har du i alla fall någon sorts underlag att lägga fram vid din ansökan. Är det tillräckligt? Kanske. Att det är ett knepigt moment att bevisa är det i alla fall ingen tvekan om.

Efter att ha tagit del av Försäkringskassans avslagsgrunder i några individuella fall tycker jag mig se en hel del osäkerhet hos handläggarna om hur de skall hantera situationen. Jag hoppas därför att Försäkringskassan visar god vilja vid bedömningarna framöver även om det är ytterst otillfredsställande att beviskravet kommit att ställas så högt i realiteten.

Text: Peter Eneroth, intressepolitisk ombudsman på Mag- och tarmförbundet