Nyheter

Vad blir kostnaden om en anhörig inte får stöd?

Idag är forskningen i princip obefintlig för gruppen anhöriga trots att regeringen satsar miljoner på cancervården.

Som anhörig är man minst lika drabbad samt att man per automatik tar på sig rollen som ”projektledaren” under hela cancerresan. En resa som i bästa fall endast tar ett par år. Här behövs kunskap för hur man kan ge stöd till den anhöriga i tid och på bästa sätt.

Den totala kostnaden för anhörigas vårdkonsumtion ökade året efter cancerdiagnos från 211 853 till 455 000 kronor.

Katarina Sjövall skriver i sin avhandling, från 2010, att nära anhöriga löper 25 % större risk att bli sjuk i andra sjukdomar, som psykiatriska och hjärt- och kärlsjukdomar, på grund av stressen man lever under.

Catarina Sjölander har, i den hälsoekonomiska delen av sin avhandling från 2011, kommit fram till att anhörigvårdaren i genomsnitt sparar cirka 300 000 kronor om året åt samhället i lönekostnader. Uppgifter om den totala kostnaden saknas. Det kan handla om vilka merkostnader en arbetsgivare får när en anhörig är sjukledig samt utebliven inkomst för den sjuke och den anhörige, osv.

 

Källa: Avhandlingar Sjövall och Sjölander

Text: Wictoria Hånell