Nyheter

IBD-vård i världsklass på Karolinska

Vården av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) på Karolinska Universitetssjukhuset ligger enligt en extern genomlysning av ett 20-tal IBD-center runt om i världen i världsklass. En av anledningarna till framgångarna är den så kallade IBD-skolan som bidrar till pålästa patienter och ett sammanhållet arbetsteam.

De flesta patienter får sin diagnos i tidiga tonåren. Efter undersökningar, diagnos och behandlingsstart får patienten och föräldrarna gå den så kallade IBD-skolan. Då bokas en halvdag då de får träffa den läkare, sjuksköterska, dietist och psykolog eller kurator som ska ingå i patientens team. De går igenom allt om sjukdomen, från olika behandlingsalternativ, sjukdomsprognos och forskningsprojekt till vad de kan förvänta sig av vårdpersonalen och vad de själva ska tänka på i kontakten med sjukhuset.

– Det blir lättare att arbeta som ett team om man har träffat patienten på det här sättet. Vi ger patienterna själva de verktyg de behöver för att förstå. Förstår man sin sjukdom och varför man måste ta mediciner, prover och bli undersökt så blir processen framöver mycket lättare, säger Henrik Arnell, överläkare och sektionschef på barngastroenterologin, Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Genom IBD-skolan får också patienten och anhöriga information om bra länkar där de kan läsa mer om sin sjukdom. Verksamheten har under flera år även arbetat med att korta tiden från det att remissen inkommer, till att patienten genomgår undersökning i narkos och därefter nödvändiga röntgenundersökningar för att få diagnosen. Detta för att snabbt få igång en effektiv behandling.

– IBD-skolan är en av de saker vi har känt är bra. När våra patienter går över till vuxenvården ska de vara väl pålästa om sin sjukdom. Vi är väldigt stolta över vår IBD-vård. Vi känner att vi har kommit långt när det handlar om att se enskilda patienter och deras behov, säger Henrik Arnell.

Text: Kajsa Asp Jonson