Nyheter

E-hälsa, digitalisering och innovation dominerade Almedalen 2016

Missade du Almedalen i juli? Politikerveckan i Almedalen bjöd på 3 824 öppna evenemang. Årets trend var tydlig, e-hälsa, digitalisering och innovation.

På hela 1081 evenemang upplystes vi om vikten av att snabbt förnya vård och omsorg med dessa tre begrepp som ledstjärnor.

Som bakgrund till detta står att kvaliteten och tillgängligheten på information måste öka och detta till lägre kostnad samtidigt som utveckling och innovation på lokal nivå inom hälso- och sjukvården även måste öka. Under årets Almedalen var lösningarna på dessa utmaningar tydliga. Digitalisering. E-hälsa. Innovation.

Regeringens utredare i ämnet ”Effektiv vård”, Göran Stiernstedt var en av de mest populära paneldeltagarna. Han konstaterade att Sverige är alltför ”sjukhusfixerat” i flera seminarium under veckan. Merparten av vårdens resurser läggs på sjukhusvården och invånarna söker sig i mycket högre grad till sjukhusens akutmottagningar än i grannländerna. En förklaring är att primärvården har svårt att klara uppdraget som första linjens vård.

En annan populär paneldeltagare var Daniel Forslund från Stockholms läns landsting (SLL). Han sågs livligt och engagerat upplysa och debattera om vikten av digitaliseringen och förnyelse i hälso- och sjukvården. Han visade på konkreta exempel på digital utveckling, men man kunde ana viss frustration att utvecklingen inte går tillräckligt snabbt.

Daniel Forslund deltog även i förbundets seminarium om IBD där han bland annat sade att teknik är ett verktyg för självständighet. Ett verktyg som skulle kunna hjälpa många med kroniska sjukdomar att skapa förutsättningar för ett bättre liv.

– Tekniken gör det lättare att individanpassa vården, som kan möta mig på mina villkor. Teknik kan ses som en frihetsrörelse, så att jag slipper vara bunden till en viss plats och kanske inte alltid behöver åka in till sjukhuset.

Vi i Mag- och tarmförbundet hoppas såklart att denna vårdtrend fortsätter även nästa år och under hela valrörelsen.

 

Förekomst av några begrepp inom kategori vård och omsorg, antal seminarier

E-hälsa – 156

Digitalisering – 66

Läkemedel – 46

Samverkan – 38

Cancer – 28

Life science – 22

Kronisk sjukdom – 20

 

Några av Almedalens flitigaste vårddebattörer, antal seminarier

Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting – 21

Anders Lönnberg, Life Science-samordnare – 18

Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet – 13

Dag Larsson (S), ordförande hälso- och sjukvårdsdelegationen, SKL – 13

Göran Stiernstedt, statlig utredare av vårdens effektivitet – 17

 

Antal arrangemang och besökare (år/arrangemang/besökare)

2016/3794/40 000

2015/3465/35 000

2014/3513/35 000

2013/2285/20 000

 

Text: Wictoria Hånell

Foto: Region Gotland/Malin Ericsson