Nyheter

Tandvårdsstödet

Mag- och tarmförbundet har bland sina medlemmar personer med mycket stort tandvårdsbehov. Många blir till exempel muntorra av medicinering eller kan behöva småäta mycket för att hålla sin sjukdom i schack.

I gruppen med IBD, och då kanske främst för dem som har Crohn’s sjukdom, verkar det till och med som att tandhälsan påverkas av den autoimmuna inflammationssjukdomen som sådan. Det finns också ett visst vetenskapligt stöd som visar på ett sådant samband även om det inte är uppseendeväckande starkt.

Den tandvårdsreform som sjösattes 2008 hade som syfte att skapa ett tandvårdsstöd som både främjar en bättre tandhälsa för befolkningen som helhet, samtidigt som det ger dem med stora tandvårdsbehov en möjlighet att få tandvårdsbehandling till en rimlig kostnad. Resultatet blev ett mycket komplext system byggt på en udda blandning av marknadsmekanismer och statliga subventioner. När utredningen om ett förbättrat tandvårdsstöd nu på regeringens uppdrag gjort en utvärdering av reformen (SOU 2015:76) konstateras också att stödet är underutnyttjat, mycket på grund av att information om det komplicerade stödet inte gått fram hela vägen till patienter och vårdgivare.

I korthet kan tandvårdsstödet delas upp i tre delar: Alla bosatta i Sverige har rätt till ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB). Bidraget kan användas för alla typer av tandvård utom kosmetiska åtgärder. ATB ligger idag på 150-300 kr per år beroende på din ålder. Du måste använda hela ditt ATB vid ett tillfälle, men det kan sparas under en period. Du kan aldrig ha mer än två bidrag sparade samtidigt. En ny period startar den 1 juli varje år.

Högkostnadsskyddet ska se till att den som har mycket stora tandvårdsbehov kan få behandling till en rimlig kostnad. Instegsbeloppet ligger dock på 3000 kr vilket kan vara orimligt högt för den som redan har en knapp ekonomi, exempelvis den som lever på sjukersättning. Högkostnadsskyddet är beräknat utifrån statligt fastställda referenspriser och det är viktigt att du är uppmärksam på hur din tandläkare prissätter sina tjänster i relation till referensen. Eventuell mellanskillnad måste du betala själv. Referenspriserna ska alltid finnas tillgängliga för jämförelse med tandläkarens priser.

För personer med Crohn’s sjukdom, ulcerös kolit och de som har svår muntorrhet på grund av långvarig medicinering finns också möjligheten till ett särskilt tandvårdsbidrag (STB) på 600 kr per halvår att användas till förebyggande tandvård. För att få ta del av STB behövs ett intyg från din läkare som styrker att du hör till någon av dessa grupper. Försäkringskassan har särskilda intygsblanketter som din läkare kan använda. Intyget visar du sedan upp för din tandhygienist.

Utöver detta är det viktigt att du kontrollerar att den tandläkare eller tandhygienist du går till är ansluten till Försäkringskassan. Det är de allra flesta, men är du osäker så fråga.

Vårt yttrande över regeringens utvärdering hittar du här. Jag är också intresserad av att samla in berättelser från våra medlemmar som har problem med tandhälsan på grund av sin mag-tarmsjukdom för att kunna gå vidare med denna fråga. Skriv gärna några rader till mig.

 

Text: Peter Eneroth

Har du en fråga till vår ombudsman? Maila till: email hidden; JavaScript is required

Mer om förbundets intressepolitiska arbete hittar du här.