Nyheter

Han studerar IBD hos barn och unga

Yigael Finkel är barnläkaren som forskar om inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) hos barn och ungdomar.
– Jag hoppas att vår forskning ska kunna besvara frågan på vilket sätt exklusiv enteral nutrition vid Crohns sjukdom ger den inflammationsdämpning, till och med läkning i vissa fall, som vi och andra ser, säger han.

Utöver hans roll som överläkare på mag- och tarmmottagningen på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset samt Akademiska barnsjukhuset, är han adjungerad professor vid Karolinska Institutet.

– Vår forskning handlar om IBD hos barn och ungdomar. Vi studerar bland annat immunförsvaret, proteiner i tarmslemhinnans barriär, bakterier och virus i tarmslemhinnans närhet samt vissa genförändringar hos unga som insjuknar för första gången i IBD.

– Vi undersöker även hur behandlingar med enteral nutrition vid Crohns sjukdom eller aferes vid ulcerös kolit påverkar immunförsvar och tarmflora, berättar han.

VIKTIGT ATT SJUKVÅRDEN FÖLJER VÅRDPROGRAM

Behandlingen av IBD varierar utifrån vilken typ av IBD patienten har, var inflammationen sitter, hur allvarlig sjukdomen är samt dess övriga karaktärsdrag. Yigael säger att för att man ska kunna utvärdera behandlingar är det väldigt viktigt att sjukvården följer de vårdprogram för IBD som finns framtagna och tillgängliga på nätet. Dessa vårdprogram uppdateras regelbundet och ger riktlinjer för både medicinsk och kirurgisk behandling.

– Det är alltid patienten som, tillsammans med sitt IBD-team, avgör vilken behandling som han eller hon bör ha. Tyvärr finns det inte någon behandling som alltid fungerar, och av den anledningen finns det heller inte en behandling som fungerar för alla, menar Yigael.

FRAMTIDENS FORSKNING OCH IBD

När vi kommer in på framtiden nämner han att han då bland annat hoppas på att kunna presentera en förklaring till uppkomsten av IBD-sjukdomar.

– Den stora utmaningen i forskningen kring IBD ligger faktiskt inte är att finna nya tankebanor och hypoteser eller med vilka metoder man ska pröva dessa, utan svårigheten ligger snarare i bristen på pengar för att bedriva forskningen, påpekar Yigael och suckar.

Avslutningsvis understryker han vikten av att man som patient har ett ärligt och förtroendefullt samarbete med sitt IBD-team.

– Kom alltid ihåg att det är du som är patient som bestämmer och att du är en del av ditt IBD-team. Var uppriktig med information både om hur du mår och om vad du kan behöva för att må bättre.

 

FAKTA

Exklusiv enteral nutrition betyder att man ger patienten en komplett näringsslösning (antingen via munnen eller via en sond) samtidigt som allt annat intag av föda avbrytes.

Aferesbehandling är en behandlingsmetod som i stora drag innebär att man filtrerar patientens blod genom en kolumn för att på så vis rensa blodet från de vita blodkroppar som underhåller inflammationen.

Text: Linn Inganäs Foto: Privat