Nyheter

Vården i kalejdoskopet – om splittrade och förvirrade vårdsituationer

Hur skapar vi framtidens IBD-vård? Hur förändrar vi situationen för de tiotusentals personer som lever med IBD idag? Vad är bra med IBD-vården, vad är dåligt, och vad måste göras bättre?

Många patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) kan berätta om dålig psykisk hälsa och bristande empati från sjukvården. Mag- och tarmförbundet har i ett projekt undersökt sina medlemmars livskvalitet och funnit att kropp och själ måste integreras bättre i den svenska IBD-vården. Kom, lyssna och delta i ett seminarium om hur vi skapar framtidens holistiska IBD-vård.

MEDVERKANDE

Fredrik Hed, moderator, leg. apotekare

Stefan Lindgren, professor, Lunds universitet, överläkare i gastroenterologi, Skånes universitetssjukhus

Reidar Gårdebäck, programdirektör, strategiskt innovationsprogram, Medtech4Health

Ingrid Lennerwald, (S) ordförande i beredningen framtidens sjukvård, Skåne

Sofie Marton, förtroendevald, Mag- och tarmförbundet

Daniel Forslund, (L) innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting

Susanna Jäghult, leg. sjuksköterska, med. dr, Stockholm Gastro Center

När och var?

Den 4 juli 2016 Kl 14.45-16.00 på Briggen Tre Kronor

Vi bjuder på enklare förtäring efter seminariet då det också finns en möjlighet att fortsätta samtala med seminariets deltagare. Se hela inbjudan som PDF här.