Nyheter

Studier kring världens vanligaste leversjukdom belönas med 200 000 kronor när Mag-Tarmfonden totalt delar ut 900 000 kronor i stipendium

1,5 miljoner människor i Sverige har någon form av mag-tarmsjukdom. Det finns ett stort behov av forskning för att förbättra villkoren för dessa personer. I morgon (torsdag) delar Mag-Tarmfonden ut årets stipendium på sammanlagt 900 000 kronor, i samband med Svenska Gastrodagarna i Visby.

– Det är som ordförande för Mag-Tarmfonden en glädje att se bredden och den höga kvaliteten på årets många stipendieansökningar. I hård konkurrens har åtta stipendiater valts ut som tilldelas mellan 50 000-200 000. Studierna som spänner över både det gastroenterologiska, hepatologiska och kirurgiska forkningsområdet. Högst rankad av årets ansökningar blev den av Hannes Hagström inlämnade som gäller en världsunik långtidsuppföljning i upp till 45 år av fettleversjukdom som inte är orsakad av alkohol. Studien har stor möjlighet att ge värdefull kunskap om detta tillstånds risker för tidig död pga. leverpåverkan, men även för andra sjukdomar kopplade till det metabola syndromet som hjärtsjukdom och diabetes, säger Hans Törnblom, ordförande för Mag-Tarmfonden.

Mag-Tarmfonden fick tag på en glad Hannes Hagström under Gastrodagarna i soliga Visby.

– Det känns väldigt hedrande att få detta stora anslag från Mag-Tarmfonden. Medlen gör det möjligt att kombinera mitt arbete som läkare med forskning, och kommer göra att studien går snabbare att genomföra. Detta kommer förhoppningsvis leda till att vi kan ta hand om våra patienter med fettlever på ett bättre sätt säger Hannes Hagström.

Mag-Tarmfondens stipendier 2016

Hannes Hagström                                 200 000 kr 

Uppföljning av patienter med fettlever i upp till 45 år

Ola Olen                                                200 000 kr

Är det säkert att använda p-piller vid inflammatorisk tarmsjukdom? P-pillers effekt på sjukdomsförlopp och på risk för venös tromboembolisk sjukdom

Johanna Sundin                                    100 000 kr

Vätgasttest och bakteriell överväxt i tunntarmen hos patienter med irritable bowel syndrome (IBS): Klinisk och patofysiologisk relevans?

Fredrik Swahn                                       100 000 kr

Endoskopisk Fullväggsbiopsi av tarmen (EFAT-studien)

Erik von Seth                                         100 000 kr

Diagnosis and treatment of biliary strictures in primary sclerosing cholangitis

Börje Jonefjäll                                       100 000 kr

Karakterisering av symtom och sjukdomsaktivitet och dess påverkan på livskvalitet hos patienter med ulcerös kolit – en regional tvärsnittsstudie

Eivind Ness-Jenssen                            50 000 kr

Epidemiology, cancer risk and mortality in gastroesophageal reflux disease

Caroline Nordenvall                             50 000 kr

Hur är den kirurgiska handläggningen av patienter med ulcerös kolit i olika länder?

Fakta om Hannes Hagströms studie

Fettlever är idag världens vanligaste leversjukdom, som finns i varierande grad hos cirka 25 % av världens befolkning. En del av dessa personer utvecklar svår leversjukdom, och risken för utveckling av hjärt-kärlsjukdom och diabetes är hög. Det saknas bra information kring vilka i denna stora grupp som har en ökad risk för svårare sjukdom och död. Vi genomför nu en av världens största uppföljningsstudier på över 600 patienter med fettlever som följts i upp till 40 år. Resultaten kan förhoppningsvis bidra till att öka förståelsen kring sjukdomsförloppet hos denna stora grupp människor. Vi hoppas kunna hitta faktorer som kan identifiera de personer som har en ökad risk för framtida sjukdom och död, vilket kan leda bättre omhändertagande.

Svenska Gastrodagarna 


Svenska Gastrodagarna, den 11-13 maj 2016, arrangeras av SGF (Svensk Gastroenterologisk Förening) i samarbete med SEGP (Svensk förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal). Kongressen är Sveriges största vetenskapliga möte för gastroenterologi och hepatologi. På kongressen träffas medicinare, kirurger och personal från svenska gastroenterologienheter för att ta del av de senaste rönen och utvecklingen inom området och knyta kontakter för framtida samarbete.

Om Mag-Tarmfonden

Mag-Tarmfondens syfte är att stödja svensk forskning kring mag-tarmsjukdomar. Mag-tarmsjukdomar är mycket vanliga i vårt samhälle, men är i viss mån ett dolt problem som man ofta inte talar öppet om. Mag-Tarmfonden vill öka möjligheterna till att utveckla behandlingar inom detta sjukdomsområde. Forskare söker i öppen konkurrens medel ur fonden och ansökningarna värderas av Mag-Tarmfondens bedömningskommitté. 
Mag-Tarmfonden är ett samarbete mellan SGF, Mag- och tarmförbundet och hälso- och sjukvårdsföretag.

För mer medicinsk information, kontakta: 
Hans Törnblom, 
överläkare, med dr 
Mag-tarmlab 
Med klin, SU/Sahlgrenska 
+46 706088079

För pressfrågor, kontakta:

Wictoria Hånell, 
chef, Mag- och tarmförbundet 
070-776 49 42