Nyheter

Ny ordförande i EFCCA

Martin Kojinkov från Bulgarien valdes vid EFCCAs (The European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis Associations) möte i Bryssel den 29 maj till EFCCAs nya ordförande.

Under sitt tal tackade Martin Kojinkov alla delegater för deras stöd samt gratulerade även Marco Greco, avgående ordförande, för hans stora engagemang och arbete.

Följ den här länken för att se en sammansättning över EFCCAs nya styrelse.