Nyheter

Årets Tarmcancerpristagare 2016: Professor som ger hopp till cancerpatienter

Maria Albertsson, Professor i Onkologi och Överläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping är cancerläkaren som ihärdigt arbetar för att äldre patienter med spridd tarmcancer ska få den vård som de behöver, även om utsikterna är dåliga och tidigare besked från vården varit nedslående.

Tarmcancerpriset är instiftat av patientföreningarna Mag- och tarmförbundet och ILCO Tarm– uro– och stomiförbundet. Priset är instiftat för att uppmärksamma personer eller grupper som aktivt agerat för att påverka och förbättra tillvaron och livet för personer med tarmcancer.

– Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen, något som fortfarande är ganska okänt bland allmänheten. Vi behöver uppmärksamma detta för att få fler att söka och få vård tidigt. Här spelar tarmcancerpriset en viktig roll för att uppmuntra goda exempel på god vård. Vilket årets pristagare Maria illustrerar på ett utmärkt sätt, säger Birgitta Rehnby, ordförande för Mag- och Tarmförbundet.

Juryns motivering
Maria Albertsson är cancerläkaren som ihärdigt arbetar för att äldre patienter med spridd tarmcancer ska få den vård de behöver, även om utsikterna är dåliga och trots att tidigare besked från vården varit nedslående.
Maria Albertsson hävdar att patienter med spridd tarmcancer ofta förbises inom sjukvården, trots att de med rätt behandling kan ges längre liv med bättre livskvalitet än vad som i dag är fallet.

Priskommittén

Birgitta Rehnmby Ordförande Mag– och tarmförbundet

Annika Sjövall
Kirurg Karolinska Sjukhuset Stockholm

Bo Karlsson Förbundsordförande ILCO Tarm– uro– och stomiförbundet

Christer Rolandsson Handläggare ILCO Tarm– uro– och stomiförbundet

Wictora Hånell Chef
Mag– och Tarmförbundet

Eva Strand Sjuksköterska, Centrallasarettet Västerås

Tarmcancerpriset 2016 består av ett diplom och 10 000 kronor. Priset delas ut på Tarmcancerdagen den 10 mars vid ett seminarium som arrangeras tillsammans med Dagens Medicin.

Mag- och tarmförbundet är en ideell organisation för människor med sjukdomar eller andra funktionsstörningar i matsmältningskanalen. 1,5 miljon svenskar har en mag- och tarmsjukdom.

ILCO Tarm– uro– och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation för alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar, närstående och övriga intresserade. Det uppskattas att 25 000 svenskar har stomi. En stor målgrupp för verksamhet är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar. ILCO ingår i Nätverket mot cancer.

För ytterligare information kontakta:

Wictoria Hånell, 070-776 49 42
Bo Karlsson, förbundsordförande ILCO Tel: 070-380 00 52