Nyheter

Remissyttrande över utredningen om 2008 års tandvårdsreform

Mag- och tarmförbundet har bland sina medlemmar grupper med mycket stort tandvårdsbehov. Till exempel kan många med IBD bli muntorra av medicinering eller behöva småäta mycket för att hålla sjukdomen i schack. De måste därför vara extra noga med tandhygienen. Alla som har Crohns sjukdom eller ulcerös kolit har därför rätt till ett särskilt tandvårdsbidrag att användas till förebyggande tandvård.

Men av landets ca 600 000 IBD-sjuka finns en liten grupp personer som drabbas extra hårt med avseende på tandhälsan. Denna grupp är ofta dubbelt utsatt. De lever ofta redan med dålig ekonomi på grund av sjukskrivningar och därför slår höga tandläkarkostnader särskilt hårt mot dem. Högkostnadsskyddets ingångsbelopp på 3000 kr är ganska mycket för dem.

I vårt remissyttrande vill vi att regeringen ger Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Tandvårds- och läkemedelsverket ges i uppdrag att utreda hur 2008 års tandvårdsreform påverkat denna lilla men utsatta grupp.

Vi tycker att tandvårdsskyddet behöver bättre styrning och prioritering utifrån ett behovsperspektiv och vill att gruppen skall få ett bättre ekonomiskt stöd från samhället.

2008 års tandvårdsreform har gjort en del saker bättre. Men den är inte tillräckligt bra för de små grupperna med särskilt stora tandproblem.

Klickbar länk/dokumentlänk: Mag- och tarmförbundets yttrande över SOU 2015:76 – ”Ett tandvårdsstöd för alla – fler och starkare patienter”


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/magotarm/public_html/wp-content/plugins/wp-font-awesome-share-icons/wp-font-awesome-share.php on line 352