Nyheter

Vem får 2016 års tarmcancerpris?

Mag- och tarmförbundet och ILCO utlyser härmed 2016 års tarmcancerpris.

Syftet med priset är att uppmärksamma en person eller grupp som aktivt agerar för att påverka och förbättra tillvaron för personer med tarmcancer. Insatserna kan till exempel gälla:

  • Medverkan till ökad öppenhet kring tarmcancer
  • Behandling och rehabilitering
  • Forskning

Priset kan delas mellan flera personer. Vi välkomnar nomineringar. Bifoga kort motivering till förslaget på pristagare. Prissumman är 10.000 kronor. 2016 års Tarmcancerpris delas ut under tarmcancermånaden mars 2016. Priset är ett samarbete mellan Mag- och tarmförbundet och ILCO.

Deltagare i priskommittén, förtroendevalda eller anställda hos ILCO och Mag- och tarmförbundet med föreningar/avdelningar kan inte bli aktuella för priset.

Nominering skickas senast den 31 januari 2016 via e-post till email hidden; JavaScript is required eller till:

Mag- och tarmförbundet, Artillerigatan 6, 1 tr, 114 51 Stockholm

Priskommitté:
Birgitta Rehnby ordförande Mag- och tarmförbundet, Bo Karlsson ordförande ILCO, Wictoria Hånell kanslichef Mag- och tarmförbundet, Annika Sjövall kirurg Karolinska Universitetssjukhuset, Christer Rolandsson handläggare ILCO, Eva Strand sjuksköterska Centrallasarettet i Västerås