Nyheter

Livspusslet i fokus vid kostbehandling av IBS

– En stor del av besvären vid IBS kan relateras till vad och hur man äter, men det finns i princip alltid andra orsaker som också bidrar. Strategier för att minska stress, oro och ångest är viktiga delar, även vid behandling som inriktar sig på kosten, menar dietist Sofia Antonsson.

Sofia Antonsson har hjälpt många till en bättre mage, via individuell kostrådgivning och via den IBS-skola hon bedrivit de senaste 5-6 åren. Hon har även lanserat FODMAP-begreppet i Sverige och anpassat den banbrytande kostbehandlingen efter svenska förhållanden.

– Kosten är en viktig del, men det handlar väldigt mycket om livspusslet, understryker hon. När vi tar ett större grepp får vi betydligt bättre behandlingsresultat. Vår strategi går bland annat ut på att bryta mönster och tänka igenom vad som bidrar till vardagsstressen just i ditt liv. Vi sår frön och ger förslag, men vi behandlar inte. Vi pratar mycket om acceptans och att inte låta magen styra vardagen. Det handlar om att medvetandegöra och lyfta fram att det mentala ofta styr hur magen mår. Gut-brain-connection finns hos alla, i varierande grad.

Forskare världen över arbetar kontinuerligt för att kartlägga sambanden mellan tarmen och hjärnan, inte minst spelar tarmbakterierna en stor roll. Ny forskning visar också att många IBS-patienter har problem med oro och ångest och tankarna kretsar ofta kring magen.

– Vi jobbar med kosten först, de flesta svarar bra på FODMAP. Kostförändringarna ger snabbt resultat och ofta släpper en stor del av stressen när man hittar lösningar på de dagliga problemen och slipper de värsta symtomen.

– Vi pratar mycket om vad stress är. Att stress inte behöver vara relaterad till jobbet, utan att det kan handla om livssituationen i stort eller att man ställer orimliga krav på sig själv. När man är fast i tankar kring att man inte kan påverka sin situation är det viktigt att få hjälp att ta kontrollen och se vad man konkret kan göra.

– De flesta som går i IBS-skola och får hjälp med både kosten och de mentala bitarna upplever att symtomen lindras. Många upplever en förbättring redan inom 1-2 veckor, för andra kan det ta upp till ett halvår innan man märker en skillnad.

– Våra undersökningar visar att fyra av fem blir hjälpta. Det är fantastiskt roligt att vi får så bra resultat genom livsstilsförändringar! avslutar Sofia Antonsson.

 

FAKTA:

FODMAP står för Fermentable Oligo-, Di- and Mono-saccharides, and Polyols och är en kostbehandling som har sin grund australiensisk forskning. De fermenterbara kolhydraterna (fruktos, laktos, oligosackarider) och sockeralkoholer (t ex sorbitol och xylitol) absorberas sämre hos personer med IBS och orsakar jäsning och gaser i tarmen. De kan även rubba vätskebalansen i tjocktarmen och orsaka både förstoppning och diarré. Kostbehandling med FODMAP innebär att äta mindre av fermenterbara kolhydrater och ger symtomlindring hos ca 75 % av personer med IBS. Läs gärna mer på www.fodmap.com och www.IBSfri.se

 

Text: Kajsa Asp Jonson

 

Vill du läsa fler artiklar? Bli gärna medlem eller prenumerera på vårt medlemsmagasin Allt om mage.