Prenumerera på Allt om mage (för kliniker, mottagningar, utbildningsenheter & väntrum)

Allt om mage är Mag- och tarmförbundets medlemsmagasin.

I Allt om mage medverkar framstående läkare, forskare och andra yrkespersoner från det medicinska området med de senaste rönen inom diagnostisering, behandling och forskning på mag-tarmområdet.

Medlemmar delar med sig av sina erfarenheter av att leva med mag-tarmsjukdomar. Där kan du också läsa om samhällets stöd och vårt arbete för att bevaka och förbättra villkoren för människor med mag-tarmsjukdomar.

Företag som är verksamma inom mag-tarmområdet annonserar i Allt om mage och medverkar på så sätt till värdefull information för läsarna.

Allt om mage utkommer med 4 nummer per år och ingår i medlemsavgiften som är 250 kronor.

Det går att få Allt om mage gratis, så kallad förmånsprenumeration till kliniker, mottagningar, väntrum, skolor och utbildningsenheter.

 

Fyll i dina uppgifter här