Kategori: Okategoriserade

Tarmcancerdag 14 mars

Mag- och tarmföreningen och ILCO Tarm- uro och stomiföreningen i Västmanland inbjuder till tarmcancerdag. Träffa oss kl 09.00-14.00, Västerås …

Årsmöte onsdag 21 mars

KALLELSE Till medlemmar, revisorer och valberedning i Mag- och tarmföreningen i Västmanland. Välkommen till Mag- och tarmföreningen i Västmanlands …