Vilka vi är

Mag- och tarmföreningen i Stockholms län är en ideell intresseorganisation, religiöst och partipolitiskt obunden. Vi arbetar för personer, och närstående till personer, med mag- och tarmproblem.

Föreningen verkar för att återskapa och öka livskvaliteten för personer med mag- och tarmbesvär och att de skall kunna leva på samma villkor som alla andra i samhället.

Att vård, stöd och insatser ska utformas på ett sätt som gör samhället tillgängligt för alla. Att sprida kunskap, vetskap och öppenhet kring olika mag- och tarmproblem.

Föreningen hade vid årsslutet 2016 1359 medlemmar. Med detta antal är Mag- och tarmföreningen i Stockholms län  den största länsföreningen i Mag- och tarmförbundet. Upptagningsområdet i Stockholms län omfattar 26 kommuner.