Om magen

Allmänt: Ont i magen? Man kan få ont i magen av många olika anledningar och orsaken kan ibland naturligtvis vara att man har drabbats av en av de stora magsjukdomarna som Mag-Tarmfonden bekämpar: Irritable Bowel Syndrome (IBS), Chrons, Ulcerös Kolit, Primär Skleroserande Cholangit (PSC) …

Behandling: Om man får ont i magen ska man först tänka efter om det finns en enkel förklaring som till exempel förstoppning eller stress. Då kan man oftast få besvären att gå över genom att exempelvis äta annorlunda, stressa mindre eller använda receptfria läkemedel. Den behandling man får av sjukvården när man har ont i magen beror på vad som orsakar besvären.

När ska man söka vård? De allra flesta som får ont i magen behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Om man samtidigt har andra symtom, smärtan inte går över, smärtan förvärras eller om man är osäker på varför man har ont ska man ringa sjukvårdsrådgivningen eller kontakta en vårdcentral. Man ska söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om smärtan kommer plötsligt, är mycket intensiv eller flyttar sig man har fått ont efter till exempel ett slag man börjar bli matt, yr eller svimmar. Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd.

Matstrupe: Matstrupen är cirka 25 cm lång och är uppdelad i tre delar. Matstrupen består av två muskellager, ett yttre längsgående samt ett inre tvärgående (av glatt muskulatur). Muskulaturen för födan ner mot magsäcken genom sina muskelrörelser.

Tjocktarmen: Tjocktarmen är en av tarmkanalens huvuddelar. Den är cirka 1,5 meter lång på en människa. I slutet av tjocktarmen finns ändtarmen. Även blindtarmen är en del av tjocktarmen. Efter det att den bearbetade födan har varit i tunntarmen kommer den till tjocktarmen. Då har nästan alla näringsämnen och 80 procent av vattnet absorberats av kroppen. Övergången från tunntarmen till tjocktarmen kallas för Bauhinska valvet. Det som finns kvar av tarminnehållet när det kommer till tjocktarmen är en del joner som klor, magnesium, natrium samt kolhydraterna kostfibrer som är osmältbara. Tjocktarmen lagrar avfallsprodukter, återför vatten från tarmen till blodomloppet, reglerar vätskebalansen i kroppen och absorberar några av vitaminerna som till exempel K-vitamin. I tjocktarmen får tarminnehållet en fastare konsistens innan det förs till ändtarmen, varifrån det lämnar människokroppen.

Tunntarmen: Tunntarmen är en av tarmkanalens huvuddelar och är 6-6,5 meter lång. Men om musklerna inte skulle vara sammandragna skulle den bli nästan 10 meter lång. Tunntarmen delas upp i tolvfingertarmen, tomtarmen och krumtarmen. Tolvfingertarmen cirka 20 cm lång, ungefär som 12 fingrar är breda, därav namnet. Tunntarmens uppgift är att absorbera näringsämnen, mineraler och vitaminer från tarminnehållet. Detta görs bland annat genom gallan som gallblåsan utsöndrar till tolvfingertarmen.

Ändtarm: Till slut så blandas tarminnehållet upp med slem och de bakterier som finns i tarmfloran. Den substans som finns kvar kallas avföring eller feces. Människans avföring består till hälften av bakterier som härstammar från tjocktarmen (i vilken det hos en vuxen människa finns ca 1,5 kg bakterier). Genom ändtarmen lämnar slutligen substansen kroppen. Då har det gått mellan 12 och 25 timmar sedan maten kom in genom munnen.

Magsäcken: Magsäcken, eller ventrikeln (latin: ventriculus gaster), är ett organ som ligger överst till vänster i bukhålan under mellangärdet. Magsäcken har en viktig funktion i matspjälkningssystemet, nämligen att bearbeta maten till en lös massa innan den avges till tarmen.