Ge en gåva

Insamlingsstiftelsen ”Mag-Tarmfonden” för Svensk Gastroenterologisk & Hepatologisk Forskning har två 90-konton, 900475-5 (plusgiro) eller 900-4755 (bankgiro), vilket innebär att stiftelsens verksamhet är kontrollerad av Svensk Insamlingskontroll.

Här kan du läsa mer om Svensk insamlingskontroll och deras arbete.

Fondens ändamål är stöd till forskning och utveckling, FoU, för personer med mag- och tarmsjukdomar.

Det finns flera olika sätt att stödja vår fond – minnesgåva, hyllningsgåva, privat gåva, arv, donation, aktiegåva eller fondsparande.

Gör såhär för att sätta in pengar:

  1. Sätt in din gåva på ovanstående bankgiro eller plusgiro. När du sätter in pengar via din internetbank väljer du att skriva ett meddelande istället för OCR-nummer. I meddelande-rutan uppger du den avlidnes namn samt vilken begravningsbyrå som håller i begravningen.
  2. Skriv sedan ett mail till oss på email hidden; JavaScript is required och tala om att du satt in pengar på bankgirot. I mailet uppger du ditt namnden avlidnes namn, vilken begravningsbyrå som håller i begravningen samt om du vill att det ska stå något särskilt på tackkortet.