Ge en gåva

Insamlingsstiftelsen ”Mag-Tarmfonden” för Svensk Gastroenterologisk & Hepatologisk Forskning har två 90-konton, 900475-5 (plusgiro) eller 900-4755 (bankgiro), vilket innebär att stiftelsens verksamhet är kontrollerad av Svensk Insamlingskontroll.

Här kan du läsa mer om Svensk insamlingskontroll och deras arbete.

Fondens ändamål är stöd till forskning och utveckling, FoU, för personer med mag- och tarmsjukdomar.

Det finns flera olika sätt att stödja vår fond – minnesgåva, hyllningsgåva, privat gåva, arv, donation, aktiegåva eller fondsparande.